Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 02-04-2019.

Bij het bezoeken van deze website (“Website”) en het gebruikmaken van de op deze Website aangeboden diensten (“Diensten”) verwerken wij in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens.

Omdat de Website en aangeboden Diensten door ons – Machinetrack - worden beheerd, zijn wij verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons uiteraard aan de eisen die de toepasselijke (privacy) regelgeving daaraan stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Eén van de eisen is dat wij jou goed moeten informeren over de wijze waarop wij omgaan met jouw gegevens. Dit doen wij middels deze privacy- en cookieverklaring.

Mocht je vragen hebben, dan kan je altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens zijn opgenomen onderaan deze verklaring.

Deze verklaring kan in de loop van tijd worden gewijzigd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij onder meer uit:

 • welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en waarom we deze gegevens nodig hebben;
 • op welke “wettelijke grondslag” wij deze gegevens verwerken;
 • hoelang wij de gegevens bewaren;
 • of jouw gegevens aan andere partijen worden doorgegeven;
 • welke rechten jij allemaal hebt.

Op welke grondslagen verwerken wij jouw gegevens?

De persoonsgegevens die wij van jou verkrijgen verwerken wij uitsluitend op een (of een combinatie) van de volgende wettelijke grondslagen, namelijk:

 • als dat nodig voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om jouw verzoek tot aangaan van een overeenkomst te behandelen;
 • als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van persoonsgegevens;
 • als wij een wettelijke plicht daartoe hebben.

Wanneer en waarom verwerken wij jouw gegevens?

 • Adverteren op onze Website

Wanneer je op onze Website wilt adverteren, zal je ons bepaalde persoonsgegevens verstrekken zodat wij de overeenkomst met jou kunnen aangaan om vervolgens de Dienst te kunnen leveren. Dit kan onder meer door jezelf aan te melden via het online aanmeldformulier op de Website. Mocht je via een andere weg een overeenkomst met ons sluiten, dan verwerken we de persoonsgegevens die je via die weg verstrekt op eenzelfde wijze als in deze verklaring staat beschreven.

De volgende gegevens dien je minimaal te verstrekken aan ons indien je deze Dienst wenst af te nemen: hoedanigheid (zakelijk of particulier), (bedrijfs)naam, adres, postcode, plaats, land, e-mailadres, KvK- en btw-nummer (indien hoedanigheid zakelijk), IBAN-rekeningnummer, zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord.

Optioneel kan je de volgende gegevens verstrekken: (vast) telefoonnummer, website.

Zodra de aanmelding is afgerond maken wij een account voor je aan en kan je (bepaalde aspecten) van onze Dienst gaan gebruiken. Als je bijvoorbeeld een advertentie plaatst, verwerken wij de informatie die jij bij deze advertentie vermeld wenst te hebben.

In jouw account worden daarnaast de volgende gegevens opgenomen en beschikbaar gemaakt: de gegevens die je hebt verstrekt tijdens aanmelding of sindsdien hebt gewijzigd, welke advertenties je hebt geplaatst, welke (betaalde) Diensten je hebt afgenomen en de facturen die wij daarvoor aan jou hebben uitgereikt.

We bewaren bovenstaande persoonsgegevens voor zolang het nodig is om de Diensten aan jou te kunnen leveren.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: het treffen van voorbereidende handelingen tot het aangaan van een overeenkomst en de uitvoering daarvan, waaronder het kunnen leveren van de Dienst.

Als je je aanmeldt via de Website, maar ook als je gebruik maakt van jouw account, wordt vanuit beveiligingsoogpunt ook automatisch het IP-adres van het apparaat waarmee je de Website bezoekt verwerkt.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: ons gerechtvaardigd belang dat wij hebben ter voorkomen van fraude en misbruik.

De door jou verstrekte gegevens verwerken wij voor zolang het nodig is om de gevraagde Dienst te leveren. Ook worden bepaalde klantgegevens bewaard voor een periode van tien jaar vanwege een wettelijke (fiscale) bewaarplicht.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: een wettelijke plicht die wij daartoe hebben.

 • Reageren op advertenties

Op onze Website kan je eenvoudig reageren op het beschikbare advertentieaanbod. Bij de advertentie is hiervoor een formulier opgenomen dat je kunt invullen om direct contact op te nemen met de betreffende adverteerder. In het formulier dien je bepaalde gegevens in te vullen, zodat de adverteerder contact met jou kan opnemen. Het gaat in ieder geval om jouw naam en contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres), en eventueel een vraag of opmerking gericht aan de adverteerder. Jouw reactie wordt vervolgens via onze systemen verstuurd aan de adverteerder.

De persoonsgegevens die je verstrekt verwerken wij alleen om de gevraagde Dienst, het faciliteren van contact tussen adverteerder en jou, te kunnen leveren en voor zolang dat daarvoor nodig is.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: het aangaan van een overeenkomst en de uitvoering daarvan, waaronder het kunnen leveren van de gevraagde Dienst.

 • Nieuwsbrief

Op de Website kan je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Jouw e-mailadres wordt alleen toegevoegd aan de lijst van abonnees als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan je altijd weer intrekken. Zo bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee je jezelf, doormiddel van op de link te klikken, eenvoudig kunt afmelden.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: de door jou vooraf gegeven toestemming.

Wanneer je je afmeldt van de nieuwsbrief wordt jouw e-mailadres direct verwijderd uit onze mailingslijst.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: wettelijke verplichting en ons gerechtvaardigde belang.

 • Klantenservice en feedback

Voor vragen kun je contact opnemen met onze klantenservice, via e-mail of het contactformulier. Ook kun je ons tips geven over hoe wij onze Diensten en Website kunnen verbeteren. Om je goed te kunnen helpen kunnen we jou om aanvullende gegevens vragen, zoals jouw NAW- en contactgegevens. Dit doen wij alleen in zover we deze gegevens nodig hebben voor het afhandelen van jouw vraag of verwerken van jouw feedback.

Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie, zolang je Diensten van ons afneemt tot maximaal twaalf maanden nadat je geen klant meer van ons bent. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: de door jou vooraf gegeven toestemming en/of uitvoering van de overeenkomst en/of ons gerechtvaardigd belang daarbij.

 • Statistieken en het verbeteren van onze dienstverlening

Wij houden bezoekers- en gebruiksstatistieken over het gebruik van onze Website en Diensten bij, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. In dit kader kan het IP-adres van uw apparaat, uw gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie die wij op deze manier verkrijgen en verwerken wordt nimmer gebruikt voor doeleinden waarvoor wij uw toestemming dienen te verkrijgen.

Grondslag van de bovenstaande gegevensverwerking is: ons gerechtvaardigd belang bij het in kaart brengen klik- en bezoekgedrag van de bezoekers van onze Website en gebruikers van onze Dienst.

 • Gebruik van cookies op onze Website

Op onze Website gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op, of uitgelezen van, het device (zoals pc, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze Website gebruiken we cookies:

 • die noodzakelijk zijn om de Website te laten werken of door jou gevraagde functionaliteiten te kunnen bieden (technische en functionele cookies);
 • het gebruik van de Website te analyseren en op basis daarvan de Website te verbeteren (analytische cookies);
 • om u de mogelijkheid te bieden informatie te delen op onze Website via de verschillende social media kanalen (social media cookies).
 • jouw online advertentieaanbod buiten onze website te verbeteren en om ons inzicht te geven in onze campagneprestaties (advertentie cookies).

Technische en functionele cookies. Voor strikt noodzakelijke cookies (technische en functionele cookies) hoeven we geen toestemming te vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cookies die noodzakelijk zijn om gevraagde functionaliteiten en diensten te leveren, zoals het middels cookies mogelijk maken om de aantal advertenties per pagina of jouw taalvoorkeur op te slaan.

Analytische cookies. Voor analytische cookies vragen wij geen toestemming indien we de dienst die we daarvoor gebruiken privacy-vriendelijk hebben ingesteld. In dat geval geschiedt de gegevensverwerking op basis van ons gerechtvaardigde belang bij die specifieke gegevensverwerking.

Overige cookies. Voor het gebruik van alle overige cookies vragen wij vooraf om jouw toestemming voor het gebruik ervan. Dat doen we dus ook voor cookies die gebruikt worden voor advertentiedoeleinden.

Toestemming. Voor de cookies waar toestemming voor verkregen moet worden, vragen wij toestemming via de cookiebanner op onze Website. In de banner kan je aangeven of je wel of geen toestemming wilt gegeven. Eenmaal gegeven toestemming kan je altijd nog wijzigen of intrekken. Dat kan onder meer door via jouw browserinstelling de betreffende cookies te verwijderen.

Cookieoverzicht. In de cookietabel hieronder, is opgenomen wat voor cookies er op onze Website worden gebruikt, door wie, en voor welke doeleinden.

Tool Doel Beschrijving

Google Analytics

Analytics

Wij gebruiken Google Analytics zodat wij inzicht kunnen krijgen over hoe onze website gebruikt wordt om vervolgens onze website gebruiksvriendelijker te kunnen maken.

Meer informatie over de gegevensverwerking kun je vinden in de Privacy Policy van Google. Als je deze browser-plug-in installeert, kan je voorkomen dat wij met Google Analytics jouw gegevens verwerken.

Google Ads

Advertentie

Wij maken gebruik van diverse Google-diensten, waaronder DoubleClick en AdSense, om gerichter online te kunnen adverteren en ons te helpen de effectiviteit van onze marketingcampagnes te meten en te verbeteren. Om dit mogelijk te maken worden er cookies gebruikt. Meer informatie hierover kan je vinden in de Privacy Policy van Google. Op deze pagina kan je aangeven als je je wilt afmelden voor deze gegevensverwerking.

Welke derde partijen verwerken jouw gegevens?

Wij maken gebruik van diensten van diverse toeleveranciers. In het geval deze partijen jouw persoonsgegevens verwerken, doen ze dat in opdracht van ons. Zij mogen jouw persoonsgegevens dus niet gebruiken voor eigen doeleinden. Met deze partijen hebben wij in verwerkersovereenkomsten afspraken vastgelegd. Categorieën van onze toeleveranciers zijn:

 • ICT-dienstverleners (hostingleverancier);
 • E-mail dienstverleners.

Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw gegevens?

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen. Daarnaast heb je (in de meeste gevallen) het recht om:

 • in te zien welke gegevens wij verwerken en waarom;
 • jouw gegevens te laten wijzigen wanneer deze niet (meer) correct zijn;
 • verouderde gegevens te laten verwijderen;
 • bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van jouw gegevens;
 • om eerder gegeven toestemming in te trekken;
 • jouw gegevens op te vragen en overgedragen te krijgen.

Wanneer je van mening bent dat wij niet goed met je gegevens omgaan of jou niet goed helpen, dan kan je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Een overzicht van alle nationale toezichthouders kan je hier vinden.

Contactgegevens

E-mail: info@machinetrack.nl
Telefoon: +31 (0) 486 220000
KvK Eindhoven: 51549301

Direct contact kan je opnemen via ons contactformulier.